Seminarium pt.: „Seniorzy w ruchu drogowym – czy system jest gotowy?”

Seminarium pt.: „Seniorzy w ruchu drogowym – czy system jest gotowy?”

Seminarium pt.: „Seniorzy w ruchu drogowym – czy system jest gotowy?”

Organizator: Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Cel wydarzenia: Skierowanie uwagi na problem starszych uczestników ruchu drogowego i próba odpowiedzi na pytanie: czy system zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce jest przygotowany na wspieranie i ochronę tej grupy wiekowej, zważywszy na fakt, iż z roku na rok grupa ta staje się procentowo coraz większą częścią użytkowników dróg?

Zakres tematyczny prezentacji:

  1. Wprowadzenie do zagadnienia seniorów w ruchu drogowych – trendy dot. starzejącego się społeczeństwa w Europie, sposoby przygotowywania się na ten problem na świecie i w Europie, główne środki zaradcze, propozycje rozwiązań legislacyjnych.

  1. Zmiany psychofizycznych cech starzejącego się człowieka w aspekcie możliwości bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym – zmiany cech motorycznych, zmiany psychofizyczne, zaburzenia wzroku i słuchu

  1. Seniorzy w ruchu drogowym – wyzwania dla systemu zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego – przegląd zagranicznych doświadczeń i rozwiązań prawnych w zakresie obowiązkowych badań lekarskich, dopuszczenia do kierowania pojazdami i innych kwestii związanych z seniorami w ruchu drogowym – propozycje rozwiązań dla Polski.

  1. Jak informować o problematyce starzejącego się społeczeństwa w kontekście ich aktywnego udziału w ruchu drogowym? Jak edukować seniorów i zmieniać prawo?

  1. Seniorzy na przejściach dla pieszych – Infrastruktura drogowa przyjazna osobom starszym – statystyki zdarzeń, czynniki zagrożenia, okoliczności zdarzeń, cechy bezpiecznego przejścia dla pieszych

  1. Nowe trendy motoryzacyjne w aspekcie starzejącego się społeczeństwa i osób starszych za kierownicą – trendy światowe i europejskie, działania podejmowane w Polsce).

2018-02-12T11:19:20+00:00 12/02/2018|
wróć

Autor artykułu zaprasza na:

WARSAW BUS 2018
III EDYCJA TARGÓW PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

21-23.03.2018 Ptak Warsaw Expo

Weź udział!

Newsletter Ptak Warsaw Expo

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PTAK S.A. moich danych osobowych w celach marketingowych.

FreshMail.pl