Cryogas M&T Poland S.A.

Nazwa firmy: Cryogas M&T Poland S.A.,
Numer stioska: 38, Hala E,

E-mail: biuro@cryogas.pl,
Telefon: 22 439 01 00,
Strona Internetowa: https://www.cryogas.pl/

Opis firmy PL:

Dostawca CNG i LNG dla dedykowanych flot oraz transportu dalekobieżnego. Budujemy stacje tankowania CNG i LNG dla autobusów i pojazdów użytkowych – rozwiązania dopasowane do potrzeb Klientów. Floty dalekobieżne obsługujemy za pomocą kart paliwowych CNG/LNG. Oferujemy dostawy gazu sieciowego dla mniejszych flot dysponujących kompresorami CNG. Realizujemy również dostawy LNG dla przemysłu oraz celów żeglugowych.

Opis firmy ENG:

Supplier of CNG and LNG for dedicated fleets and long-distance transport. We build CNG and LNG refueling stations for buses and commercial vehicles – solutions tailored to the needs of customers. Long-distance fleets are operated using CNG / LNG fuel cards. We offer grid gas supplies for smaller fleets with own CNG compressors. We also provide LNG supplies for industry and ship bunkering purposes.

2019-02-21T11:12:37+00:00 Luty 21st, 2019|