INSURANCE BROKERS Sp. z o.o.

Nazwa firmy: INSURANCE BROKERS Sp. z o.o.,
Numer stioska: 59A,

E-mail: grzegorz.kozlowski@insurance-brokers.pl,
Telefon: 600333358,
Strona Internetowa: www.insurance-brokers.pl

Opis firmy PL:

Firma INSURANCE BROKERS zajmuje się kompleksową obsługą brokerską prowadzoną przez ekspertów w dziedzinie ubezpieczeń dla firm z sektora transportowego, energetycznego i budowlanego.
Główną część naszego portfela Klientów stanowią przewoźnicy drogowi, importerzy i dystrybutorzy paliw oraz firmy budowlane.
Nadrzędnym celem jest redukcja kosztów ubezpieczeń dla firm przy jednocześnie możliwie najszerszym zakresie ochrony ubezpieczeniowej.

Opis firmy ENG:

The INSURANCE BROKERS company provides comprehensive brokerage services run by experts in the field of insurance for companies in the transport, energy and construction sectors.
The main part of our customer portfolio are road carriers, importers and distributors of fuels and construction companies.
The overriding goal is to reduce the costs of insurance for companies while at the same time possibly the widest scope of insurance coverage.

2019-02-21T11:27:28+00:00 Luty 21st, 2019|