DiGiCROSS

Nazwa firmy: DiGiCROSS,
Numer stioska: E48,

E-mail: biuro@digicross.pl,
Telefon: 513-90-33-90,
Strona Internetowa: www.digicross.pl

Opis firmy PL:

Nasze przedsiębiorstwo specjalizuje się w produkcji autotransporterów, holowników oraz lawet. Firma DiGiCROSS posiada ponad 10 letnie doświadczenie w projektowaniu tworzeniu autotransporterów i lawet na rynku Polskim jak i Europejskim. Ciągle stawiamy sobie nowe wyzwania aby dopasować naszą ofertę do potrzeb naszych klientów. Jesteśmy kreatywni i wciąż się rozwijamy o czym świadczy tysiące zbudowanych pojazdów oraz zadowoleni klienci, który wracają z kolejnymi zamówieniami.

Opis firmy ENG:

Our company specializes in the production of autotransporters, tugs and tow trucks. The DiGiCROSS company has over 10 years of experience in designing the creation of car transporters and carriages on the Polish and European market. We constantly set ourselves new challenges to match our offer to the needs of our clients. We are creative and are still developing, as evidenced by thousands of vehicles built and satisfied customers who return with subsequent orders.

2019-03-06T16:55:05+00:00 Marzec 6th, 2019|