Alupart Sp. z o.o.

Nazwa firmy: Alupart Sp. z o.o.,
Numer stioska: 14F,

E-mail: zamowienia@alupart.pl,
Telefon: 517483842,
Strona Internetowa: www.alupart.pl

Opis firmy PL:

Firma Alupart Sp. z o.o. jest polskim producentem i dystrybutorem innowacyjnych rozwiązań dla transportu drogowego oraz niezawodnych komponentów dla samochodów ciężarowych, przyczep i naczep. Działania firmy opierają się na dostarczeniu niezbędnych części, które obniżają masę pojazdu a przy tym samym zwiększają jego ładowność. Dzięki naszym produktom Klienci osiągają wysoką konkurencyjność w tak wymagającej dziś branży transportowej.

Opis firmy ENG:

Alupart Sp. z o.o. is a Polish producer and distributor of innovative solutions for road transport and reliable components for trucks, trailers and buses. The company’s operations are based on providing the necessary parts that reduce the weight of the vehicle and thereby increase its load capacity. Thanks to our products, our clients achieve high competitiveness in such a demanding transport industry today.

2019-03-08T16:22:27+00:00 Marzec 8th, 2019|