ELPIGAZ Sp. z o.o.

Nazwa firmy: ELPIGAZ Sp. z o.o.,
Numer stioska: 48a hala E,

E-mail: info@elpigaz.com,
Telefon: =48 58 349 49 40,
Strona Internetowa: www.elpigaz.com

Opis firmy PL:

ELPIGAZ to wiodący producent i dostawca nowoczesnych rozwiązań w zakresie gazowych układów zasilania DUAL FUEL (ON+CNG) do samochodów ciężarowych. Posiada homologacje na montaż instalacji DUAL FUEL CNG we wszystkich pojazdach (kat. M1,N1, M2,N2, M3, N3). Nasze systemy VELA Diesel oraz DEGAmix do pojazdów powyżej 7,5 t umożliwiają zwolnienie w 100% z opłat drogowych w Niemczech do końca 2020 roku! Jeśli chcesz, aby zwolnienia z tych opłat dotyczyły i Ciebie, skontaktuj się z nami jak najszybciej.

Opis firmy ENG:

ELPIGAZ is the leading manufacturer and supplier of modern solutions in the field of DUAL FUEL (Diesel+CNG) gas systems for trucks. The systems have approvals for installation in all vehicles (cat. M1, N1, M2, N2, M3, N3). Our VELA Diesel and DEGAmix systems for vehicles over 7.5 t will entitle you to 100% reduction of road tolls in Germany by the end of 2020! If you want the exemption apply to your company, please contact us as soon as possible.

2019-03-08T16:18:15+00:00 Marzec 8th, 2019|