Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Nazwa firmy: Główny Inspektorat Transportu Drogowego,
Numer stioska: 49, Hala E,

E-mail: info@gitd.gov.pl,
Telefon: (22) 22 04 000,
Strona Internetowa: www.gitd.gov.pl

Opis firmy PL:

Inspekcja Transportu Drogowego to formacja kontrolna, która od blisko 17 lat chroni polski rynek transportu drogowego. Zadania realizowane przez ITD wpływają na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także jakość usług świadczonych w transporcie osób i rzeczy. Chronimy również polski rynek transportowy, dbając o zapewnienie zasad uczciwej konkurencji. ITD jest stale rozwijającą się organizacją, z której doświadczeń korzystają inspekcje z całej Europy.

Opis firmy ENG:

The Road Transport Inspection (ITD) organisation is a traffic control body that has been protecting the Polish road transport market for nearly 17 years. The tasks carried out by ITD improve road traffic safety, as well as the quality of services provided to passenger and freight transport. We also protect the Polish transport market by ensuring fair competition. ITD is a constantly developing organisation, whose experience is used by inspectorates from all over Europe.

2019-03-08T16:17:40+00:00 Marzec 8th, 2019|