Arcese Polska Sp. z o.o.

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Firma Arcese Polska Sp. z o.o. należy do grupy Arcese Group, która jest zaawansowanym operatorem logistycznym oferującym wysoko zintegrowane i dostosowane do potrzeb usługi obejmujące cały łańcuch dostaw: transport drogowy i kolejowy, spedycja morska i powietrzna, magazynowanie, dokumenty logistyczne oraz rozwiązania e-commerce.
Grupa może liczyć na solidną sieć partnerów na całym świecie. Ponad 2,800 pracowników, nowoczesna flota i ponad 350,000 m² magazynów sprawiają, że grupa Arcese jest przodującym prywatnym operatorem logistycznym we Włoszech i w Europie.
Oddział Arcese Polska obecny jest na polskim rynku od 2005 roku. Oddział Arcese Polska z roku na rok jest coraz większy, stale poszerza zakres usług oraz dysponuje coraz większą flotą samochodową. Transport drogowy stanowi podstawę działalności. Arcese Polska współpracuje ze znanymi firmami z branży motoryzacyjnej, czy też z branży chemicznej. Arcese wierzy w siłę współpracy, napędzaną pasją do doskonałości i dążeniem do coraz ambitniejszych celów.

EN

The company Arcese Polska Sp. z o.o. belongs to the Arcese Group, which is an advanced logistics operator offering highly integrated and tailored services covering the entire supply chain: road and rail transport, sea and air forwarding, storage, logistics documents and e-commerce solutions.
The Group can count on a solid network of partners around the world. Over 2,800 employees, a modern fleet and over 350,000 m² of warehouses make the Arcese Group a leading private logistics operator in Italy and Europe.
The Arcese Polska branch has been present on the Polish market since 2005. The Arcese Polska branch is getting bigger every year, is constantly expanding the range of services and has a growing car fleet. Road transport is the core of the business. Arcese Polska cooperates with well-known companies from the automotive or chemical industry. Arcese believes in the strength of cooperation, driven by a passion for excellence and the pursuit of increasingly ambitious goals.