FM Logistic

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

FM Logistic to globalny lider rozwiązań logistycznych(magazynowanie, co-packing, transport i dystrybucja towarów). W Europie Centralnej obecny w: Polsce, Czechach, na Słowacji i na Węgrzech, gdzie posiada 17 platform logistycznych, 30 magazynów przeładunkowych. Zarządza flotą ok. 2 500 pojazdów.

EN

FM Logistic is a global logistics provider (warehousing, co-packing, transportation and distribution of goods). In Central Europe it is present in: Poland, Czech Republic, Slovakia and Hungary, where it has 17 logistics platforms, 30 cross-docks. It manages a fleet of about 2,500 vehicles.