Patronaty i Partnerzy

Patronaty i Partnerzy 2019-03-13T12:48:13+00:00

PATRONAT HONOROWY

PATRONAT MERYTORYCZNY

Instytut Transportu Samochodowego
Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT

PATRONAT MEDIALNY

PARTNER STREFY KARIERA TSL

PARTNER KONFERENCJI