Constans Recykling

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Constans Recykling to firma, która dzięki wykorzystaniu metody pirolizy w nowoczesny, ekologiczny a przede wszystkim bezpieczny dla środowiska sposób, prowadzi recykling zużytych opon. Końcowym efektem pirolizy jest wyprodukowanie m.in. oleju grzewczego popirolitycznego, wodoru H2, sadzy (karbonizatu) oraz kordu stalowego. Dodatkowo Firma wdraża projekty inwestycyjne B2B.

EN

Constans Recykling is a company that uses the pyrolysis method in a modern, ecological and above all environmentally safe way to recycle used tires. The final result of pyrolysis is production of e.g. post-pyrolysis oil, H2 hydrogen, recovered carbon black and steel cord. Additionally, Company implements B2B investment projects.