Forto

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Forto realizuje wizję wysoce przejrzystego, płynnego i zrównoważonego łańcucha dostaw. Dostarczamy rozwiązania logistyczne i transportowe oparte na technologii, które znacznie wykraczają poza samo przenoszenie towarów z punktu A do punktu B. Nasze intuicyjne technologie zapewniają widoczność i wgląd, które umożliwiają naszym klientom optymalizację ich łańcuchów dostaw.

EN

Forto promotes the vision of a highly transparent, frictionless and sustainable supply chain. We offer transportation and technology solutions that go far beyond the movement of goods from origin to destination. Our intuitive logistics technology provides visibility and insight that enable our customers to optimize their supply chain activities.