Klaster LODZistics

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Tekst do 350 znaków ze spacjami wersja pl/ opcjonalnie do wykorzystania na social media
(Text up to 350 characters with spaces PL version/ optionally for use on social media) Klaster LODZistics to oddolna inicjatywa skierowana do pracodawców działających w branży logistycznej oraz innych podmiotów zainteresowanych rozwojem tego sektora. Powołana do profesjonalnego koordynowania wszelkich działań podnoszących atrakcyjność i konkurencyjność regionu Polski Centralnej.

EN

Tekst do 350 znaków ze spacjami wersja ang/ opcjonalnie do wykorzystania na social media
Text up to 350 characters with spaces EN version/ optionally for use on social media LODZistics cluster is a bottom-up initiative for employers operating in the logistics industry and other entities interested in the development of this sector. Established to profesionally coordinate all acivities increasing atractiveness and competitiveness of Central Poland region