Krajowy Instytut Prawa Gospodarczego

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Misją Krajowego Instytutu Prawa gospodarczego jest wyrównanie szans w biznesie poprzez dostarczenie małym i średnim przedsiębiorcom narzędzi do oceny ryzyka w jakości dostępnej do tej pory jedynie dla największych firm. Naszą dumą jest dostęp w czasie rzeczywistym aż do 70 źródeł informacji. W tym największe BIG-i, giełdy wierzytelności, ZUS, etc.

EN

The mission of the National Institute of Economic Law is to level the playing field in business by providing small and medium-sized enterprises with tools for risk assessment in a quality available so far only for the largest companies. Our pride is real-time access to up to 70 sources of information. Including the largest BIGs, debt exchanges, ZUS, etc.