„LODZistics” – Logistics Business Network of Central Poland

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Klaster LODZistics to oddolna inicjatywa skierowana do pracodawców działających w branży logistycznej oraz innych podmiotów zainteresowanych rozwojem tego sektora. Powołana do profesjonalnego koordynowania wszelkich działań podnoszących atrakcyjność i konkurencyjność regionu Polski Centralnej.

EN

LODZistics cluster is a bottom-up initiative for employers operating in the logistics industry and other entities interested in the development of this sector. Established to profesionally coordinate all acivities increasing atractiveness and competitiveness of Central Poland region