LX Pantos Poland Sp. z o. o.

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Kilka szybkich faktów o nas: • Jesteśmy w Polsce od 2005 roku. • LX Pantos Poland jest wyłącznym operatorem logistycznym LG.  

Ponadto w naszym portfolio są klienci z branż: AGD, elektronika, automotive, stalowa, chemiczna spożywcza. 

W transporcie drogowym obsługujemy około 90 000 przesyłek FTL, którymi zarządzamy każdego roku do i z UE: w tym również ADR(również akumulatory EV), odbiór zużytych baterii.  

Jesteśmy połączeni z P44, a także posiadamy własne rozwiązania do śledzenia i śledzenia 24/7 za pośrednictwem GPS lub urządzenia mobilnego. 

W transporcie morskim 96 tys. TEU rocznie, w tym : ładunki neutralne oraz specjalistyczne(DG,OOG,REF) 

Posiadamy własny serwis kolejowy z Chin do Europy. 

Transport lotniczy daje nam możliwość dostarczenia ładunków na każdy kontynent. 

W ramach świadczonych usługo posiadamy powierzchnię magazynową pod wynajem wraz logistyką magazynową. 

Tylko w Polsce mamy ponad 1000 ekspertów, profesjonalną kadrę, pracowników, kierowców.

EN

Some quick facts about us:

• We have been in Poland since 2005.

• LX Pantos Poland is the exclusive logistics operator of LG.

In addition, our portfolio includes clients from the following industries: household appliances, electronics, automotive, steel, chemical food.

In road transport, we handle around 90,000 FTL shipments that we manage each year to and from the EU: including ADR (also EV batteries), collection of waste batteries.

We are connected to P44 and also have our own tracking and tracing solutions 24/7 via GPS or mobile device.

In sea transport, 96 thousand. TEU per year, including: neutral and specialized loads (DG,OOG,REF)

We have our own railway service from China to Europe.

Air fracht gives us the opportunity to deliver cargo to every continent.

As part of the services provided, we have warehouse space for rent along with warehouse logistics.

Only in Poland we have over 1000 experts, professional staff, employees and drivers.