Trimble Poland

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Trimble Transportation to wiodący dostawca rozwiązań do zarządzania transportem dla firm każdej wielkości w sektorze transportu i logistyki. Innowacyjne i przyjazne dla użytkownika rozwiązania obejmują stacjonarne i mobilne komputery pokładowe, usługi komunikacji bezprzewodowej oraz internetowe aplikacje back-office, które są zintegrowane w celu stworzenia płynnego przepływu informacji w celu optymalizacji operacji. Dzięki modułowej, skalowalnej architekturze rozwiązania Trimble Transportation mogą rosnąć wraz ze zmieniającymi się potrzebami firmy.

EN

Trimble Transportation is a leading provider of transport management solutions for companies of all sizes in the transport and logistics sector. The innovative and user-friendly solutions include fixed and mobile on-board computers, wireless communication services and Web-based back-office applications that are integrated to create a seamless workflow to transform and optimize operations. With modular, scalable architecture, Trimble Transportation solutions can grow with the changing needs of a business.