Zakład Budowy Maszyn „ZREMB CHOJNICE” S.A.

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Tekst do 350 znaków ze spacjami wersja pl/ opcjonalnie do wykorzystania na social media
(Text up to 350 characters with spaces PL version/ optionally for use on social media) ZREMB CHOJNICE S.A. jest uznanym producentem kontenerów offshore, transportowych, oraz kontenerów przeznaczenia wojskowego. Spółka notowana na GPW jest właścicielem wielu autorskich rozwiązań, w tym innowacyjnego kontenera ZREMOVE, wyposażonego w mechanizm uchylnej podłogi pozwalający na pionowy rozładunek materiałów sypkich granulacji do 70 mm.

EN

ZREMB CHOJNICE S.A. is a recognized manufacturer of offshore, transport and military containers. The company listed on the Warsaw Stock Exchange owns many proprietary solutions, including the innovative ZREMOVE container, equipped with a tilting floor mechanism allowing for vertical unloading of loose granulation materials up to 70 mm.